top of page

סרט של חברת "קליל" מונגש לעיוורים

ידוע לכל שחברת ''קליל'' מכרמיאל משווקת חלונות ומוצרי אלומיניום.

לראשונה בישראל ובעולם !

לקראת יום העיוור שיחול ביום 6/6/19, חברת ''קליל'' הפיקה קמפיין פרסום לטלוויזייה.

הסרט מונגש לציבור העיוורים המונה בישראל כ-24,000 איש, ועוד עשרות כבדי ראייה נוספים.

לדברי צורי דבוש - יו''ר ''קליל'':

''החלטנו להיות הראשונים בעולם שמפיקים סרט שמונגש לציבור העיוורים וכ-10% מתקציב הפרסום של החברה ייועד למטרה זו.

ב-10% מתקציב הפרסום של החברה יועד למטרה זו, ואני מקווה שגם חברות אחרות יצטרפו ליוזמה זו''.

סרט הפרסום בטלוויזייה הופק בהנחייה ובפיקוח הספרייה המרכזית לעיוורים.

ההפקה בוצעה בטכניקה מיוחדת: תיאור קולי בקטעים הויזואלייםשל כל מה שיש על המסך.

צילומים: מורג ביטן

כתבות נוספות
bottom of page